Rehabilitacja chorób zapalnych – Projekt finansowany z UE

„Skutecznie rehabilitujemy aktywnych zawodowo” – Regionalny Program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: 
Przywrócenie właściwej, możliwe najlepszej sprawności fizycznej uczestnikom projektu tj. kobietom w wieku 50 do 59 roku życia i mężczyznom w wieku 50- 64 lata, którzy z uwagi na stan zdrowia związany z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego (wg ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75) mają problemy z kontynuacją zatrudnienia lub powrotem do pracy. Poprzez udziału w projekcie i poprawę stanu zdrowia osoby te będą miały możliwość podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia.

Program kierowany jest do osób:
– w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
– mieszkańców miasta Częstochowy oraz okolic,,
– nie korzystających w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do uczestnictwa w projekcie ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu tych samych jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON.

Planowane efekty:
– wzrost aktywności zawodowej uczestników projektu,
– ograniczenie ryzyka progresji choroby zapalnej układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez poprawę
czynników takich jak poziom aktywności fizycznej oraz wzrost poziomu wiedzy w zakresie stosowania zasad ergonomii w
miejscu pracy,
– zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej chorób zapalnych układu kostno- stawowego i mięśniowego, w tym
wiedzy w zakresie sposobu odżywiania i aspektów psychologicznych

Regulamin uczestnictwa_choroby zapalne

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie, należy wydrukować i podpisać dokumenty widoczne poniżejKomplet wymaganych dokumentów należy złożyć w recepcji ośrodka. 

Dokumenty prosimy drukować w kolorze!!

Wniosek rekrutacyjny_choroby zapalne

Oświadczenie uczestnika RODO_choroby zapalne

Wartość projektu: 507 437,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 431 321,45 PLN