Fizjoterapia

Fizjoterapia wywodzi się z przyrodolecznictwa i określa te metody leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki, które zostały dowiedzione naukowo i na tej podstawie znacznie rozwinięte. Jako dział współczesnej medycyny klinicznej fizjoterapia wykorzystuje różne formy energii, które umożliwiają przywrócenie w organizmie pacjenta stanu równowagi. Zakres tak rozumianych oddziaływań fizjoterapeutycznych jest pojęciem dynamicznym. Ze względu na specyfikę oferowanych usług wachlarz zabiegów musi się zmieniać adekwatnie do zmieniających się potrzeb zapotrzebowania społecznego, a także pojedynczego pacjenta.

Profesjonalna fizjoterapia dla każdego w Centrum Aktywnej Rehabilitacji SALVEO

W Naszym Centrum oferujemy profesjonalne zabiegi fizjoterapeutyczne, których rodzaj i zakres dobieramy zgodnie z bieżącymi potrzeb Naszych Pacjentów. Zależnie od stanu zdrowia pacjenta oraz historii choroby fizjoterapia jest przez nas wykorzystywana jako samodzielna metoda leczenia lub jako uzupełnienie innych metod leczenia – farmakoterapii, leczenia operacyjnego – lub jako integralna część rehabilitacji.

Zależnie od indywidualnych potrzeb Naszym Pacjentom oferujemy profesjonalne zabiegi fizjoterapeutyczne, które przeprowadzamy z wykorzystaniem następujących metod:

  • fala uderzeniowa,
  • elektroterapia,
  • laseroterapia,
  • ultradźwięki.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowa i w okolicy. Osoby zainteresowane leczeniem serdecznie zapraszamy do wizyty w naszym Centrum Aktywnej Rehabilitacji.