Rehabilitacja chorób kardiologicznych – Projekt finansowany z UE

„Rehabilitacja osób z problemami kardiologicznymi” – Regionalny Program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: 
Przywrócenie właściwej, możliwe najlepszej sprawności fizycznej uczestnikom projektu tj. kobietom w wieku 40 do 59 roku życia i mężczyznom w wieku 40- 64 lata, którzy z uwagi na stan zdrowia związany z chorobami układu krążenia (wg ICD-10: I20, I21, I24, I25, I50) mają problemy z kontynuacją zatrudnienia lub powrotem do pracy. Poprzez udziału w projekcie i poprawę stanu zdrowia osoby te będą miały możliwość  kontynuowania lub podjęcia zatrudnienia.

Program kierowany jest do osób:
– w wieku od 40 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
– mieszkańców miasta Częstochowy oraz okolic,,
– nie korzystających w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do uczestnictwa w projekcie ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu tych samych jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON.

Regulamin uczestnictwa_kardiologia

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie, należy wydrukować i podpisać dokumenty widoczne poniżejKomplet wymaganych dokumentów należy złożyć w recepcji ośrodka.

Dokumenty prosimy drukować w kolorze!!

Wniosek rekrutacyjny_kardiologia

Oświadczenie uczestnika RODO_choroby kardiologiczne

Wartość projektu: 102 721,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 90 394,70 PLN

Okres realizacji projektu: od 02.01.2020 do 30.03.2023