Program rehabilitacyjny-Unia Europejska

Zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 438 185,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 372 457,25 PLN

Cel projektu: 
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizowanie zadania polegającego na kompleksowej terapii rehabilitacyjnej z udziałem innowacyjnej technologii INDIBA activ

Planowane efekty:
– zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom programu korzystanie z nowoczesnych form terapii rehabilitacyjnych,
– poprawa stanu zdrowia i jakości życia uczestników projektu,
– możliwość szybszego, sprawniejszego leczenia urazów, chorób narządów ruchu, dysfunkcji narządów ruchu oraz skutecznej rekonwalescencji

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z następujących świadczeń dodatkowych:
– indywidualne konsultacje ze specjalistą dietetykiem,
– usługi transportu na zabiegi rehabilitacyjne z miejsca zamieszkania do ośrodka i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania.

Dokumenty prosimy drukować w kolorze!!

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie

RODO oświadczenia uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika_os. bezdomnej

Oświadczenie uczestnika_os. korzystającej z pomocy społecznej

Oświadczenie uczestnika_os. korzystającej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej

Oświadczenie uczestnika_os. niesamodzielnej ze względu na podeszły wiek

Oświadczenie uczestnika_os. o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie uczestnika_os. przebywającej w pieczy zastępczej

Oświadczenie uczestnika_os. zakwalifikowanej do III profilu pomocy

Oświadczenie uczestnika_rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem

Regulamin uczestnictwa w programie