Diagnoza

Terapia dorosłych

Na miejscu dokonywana jest diagnoza oraz dostosowanie terapii każdego pacjenta indywidualnie.

Terapia dzieci

W swej pracy podchodzimy do małego pacjenta wieloaspektowo po statycznej ocenie postawy ciała dziecka oceniamy je również funkcjonalnie. Nie skupiamy się jedynie na ocenie ilościowej, ale przede wszystkim jakościowej prezentowanych przez dziecko wzorców ruchowych (nie tylko czy ale też jak). W naszym podejściu neurorozwojowym wielką wagę przywiązujemy do rodzaju napięcia posturalnego prezentowanego przez dane dziecko, dlatego oceniamy również jakość centralnej stabilizacji ciała. Wczesne wykrycie wady i odpowiednio dobrana terapia dziecka pozwalają na uniknięcie późniejszych konsekwencji w postaci np. wczesnego zużycia narządu ruchu i/lub dolegliwości bólowych.