Zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii rehabilitacyjnych – projekt UE

„Zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Okres realizacji projektu: od 15.03.2018 do 14.03.2020

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizowanie zadania polegającego na kompleksowej terapii rehabilitacyjnej z udziałem innowacyjnej technologii INDIBA activ

Kwota dofinansowania: 407 512,05 PLN

Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do zachowania trwałości 4 miejsc świadczenia usług zdrowotnych przez okres odpowiadający połowie okresu realizacji projektu.