Regulamin programu zdrowotnego

REGULAMIN BEZPŁATNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO

dla Mieszkańców Częstochowy czynnych zawodowo.

Opis problemu zdrowotnego

Rehabilitacja lecznicza stanowi trudną do zastąpienie i najtańszą formę leczenia oraz zapobiegania wszelkiego rodzaju urazom oraz schorzeniom. Połączenie terapii manualnej, technologii Indiba Activ, kinezyterapii, masażu i fizykoterapii prowadzi do właściwego, szybkiego i nieinwazyjnego postępowania terapeutycznego.

Rehabilitacja lecznicza jest częścią procesu leczenia, który umożliwia przyśpieszenie naturalnego procesu regeneracji, a właściwie realizowana w połączeniu z kompleksowym leczeniem, skraca okres powrotu do zdrowia, zmniejsza ryzyko powrotu choroby oraz przyczynia się do poprawy jakości życia.

W programie rehabilitacyjnym będzie możliwe użycie innowacyjnej technologii INDIBA ACTIV, dzięki której uzyskujemy możliwość oddziaływania na każdą pojedynczą komórkę naszego ciała sprawiając, że komórki są łatwiej i szybciej dotleniane oraz odżywione, co skutkuje zdecydowanym przyspieszeniem regeneracji naszego organizmu.

Rehabilitacja lecznicza będzie także obejmować osoby z pourazowymi schorzeniami narządu ruchu spowodowanymi wypadkami zaistniałymi podczas wykonywania pracy.

Cel programu

Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców miasta Częstochowa, aktywnych zawodowo. Poprawa lub podtrzymywania ogólnej sprawności osób z przewlekłymi lub pourazowymi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego lub ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego. Zmniejszenie bólu, przywrócenie sprawności  i funkcji narządów organizmu w tym kręgosłupa, narządów ruchu, poprawa sprawności mięśni i stawów, poprawa koordynacji ruchowej i mięśniowej, poprawa operatywności ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego.

 

Cele szczególne:

 • Usunięcie procesów chorobowych
 • Zapobieganie nawrotom i postępowi choroby
 • Usuwanie dolegliwości
 • Zwalczanie bólu
 • Zwalczanie stanów zapalnych
 • Usprawnienie czynności poszczególnych narządów
 • Przywracanie prawidłowego zakresu ruchu
 • Przywracanie prawidłowych wzorców ruchowych
 • Wzrost wiedzy na temat zdrowia

Oczekiwane efekty

Oczekiwanym efektem jest wzrost jakości życia oraz sprawności ruchowej mieszkańców, aktywnych zawodowo w mieście Częstochowa oraz przeciwdziałanie chorobom  zawodowym.

Adresaci programu

Do udziału w Programie jest uprawniony każdy mieszkaniec miasta Częstochowy, który jest aktywny zawodowo oraz kwalifikuje się do programu ze względów medycznych.

 

Czas realizacji programu.

Program realizowany będzie w terminie od 05.06.2017 do 15.12.2017

Organizacja programu

Części składowe, etapy i działania organizacyjne

 1. Akcja informacyjna o realizacji Programu – rozpowszechnienie informacji skierowanej do potencjalnych uczestników Programu.
 2. Oficjalne otwarcie programu w siedzibie placówki organizującej Program.
 3. Realizacja świadczeń zdrowotnych objętych Programem:
  1. Zarejestrowanie się pacjenta, weryfikacja uprawnienia do udziału w programie (na podstawie oświadczenia i ewentualnej wstępnej opinii fizjoterapeuty),
  2. Zakwalifikowanie pacjenta do udziału w Programie,
  3. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez pacjenta przed rozpoczęciem zabiegów,
  4. Diagnoza wraz z przeprowadzeniem wywiadu przez fizjoterapeutę oraz wypełnienie formularza wywiadu,
  5. Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji,
  6. Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń i wskazań fizjoterapeuty,
  7. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez pacjenta po zakończeniu cyklu rehabilitacji.

 

Każdy pacjent w ramach programu ma możliwość skorzystać z profesjonalnej diagnozy fizjoterapeuty i zabiegu przeprowadzonego przez fizjoterapeutów ośrodka Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo. Zabiegi rehabilitacyjne objęte programem mogą być realizowane przy użyciu całego wyposażenia medycznego ośrodka.

 

Pacjenci korzystający z programu mają możliwość rezerwacji terminu wizyty, który nie koliduje z pozostałymi rezerwowanymi terminami wizyt w ośrodku. Zakres realizowanych usług w ramach programu będzie dostosowany do możliwości organizacyjnych i posiadanego potencjału medycznego ośrodka. O kolejności i możliwości wykonania usługi w ramach programu, w czasie jego realizacji, decyduje  kolejność zgłoszeń.
Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo w Częstochowie zastrzega możliwość nie uzyskania wymaganych efektów terapii po odbyciu zabiegu objętego niniejszym programem zdrowotnym. Uzyskane rezultaty uwarunkowane są stopniem zawansowania urazów oraz problemów zdrowotnych poszczególnych pacjentów.
Program nie zakłada stosowania leków.

 

Uwaga!! Program nie jest realizowany w ramach programu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Uczestnicy mogą kontynuować zabiegi rehabilitacyjne (po zakończeniu uczestnictwa w programie) na własny koszt.

W ramach programu nie mogą być łączone inne promocje realizowane przez ośrodek

Każdy uczestnik programu może skorzystać ze świadczeń w ramach programu tylko jeden raz